มหานากอน

ณ ยอดเขาตะปูรูปตะปู องค์สุดท้าย ๔ และ ๕ ประการ ฝังอยู่ใต้

Special Item

หัวใจมังกรและนากอน พลังแห่งมังกร เมื่อคุณค้นพบมังกร

Special Ability

Maecenas interdum dui ac est iaculis. Donec luctus.